Tájékoztató a kamatadó fizetési kötelezettségről

Tájékoztató a Pénzügyminisztérium által az ÁKK részére adott állásfoglalásról a kamatadó ügyében

Tájékoztató a Pénzügyminisztérium által az ÁKK részére adott állásfoglalásról a kamatadó ügyében

Ezúton tájékozatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Pénzügyminisztérium által társaságunk részére adott állásfoglalás értelmében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény („Törvény”) hatályba léptető és átmeneti rendelkezéseit akként kell értelmezni, hogy a 2006. augusztus 31. napját követően kibocsátásra - és ennek következtében a magánszemély befektető által ezt követően megszerzésre - kerülő nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott állampapírok kamata, illetve az átruházáskor, visszaváltáskor elért, az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint megállapított rész mint kamatjövedelem a személyi jövedelemadóról szóló - a fent hivatkozott Törvénnyel módosított - 1995. évi CXVII. törvény szerint bizonyos körben adóköteles.

A Törvény hatályba léptető és átmeneti rendelkezései szerinti időpontok által érintett állampapír-forgalombahozatalokat a fenti állásfoglalás szerinti értelmezés a következők szerint érinti, illetve érintheti:

• a 2006. augusztus 21-31. között jegyezhető és 2006. szeptember 5-én kibocsátásra kerülő K2007/18 elnevezésű/sorozatszámú (K070905 kódjelű) Kamatozó Kincstárjegyek átruházásakor, visszaváltásakor elért, az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint megállapított kamatjövedelem,
• a 2006. augusztus 29. napján megtartásra kerülő aukció alapján 2006. szeptember 6-án kibocsátásra kerülő, D061206 sorozatszámú Diszkont Kincstárjegyek átruházásakor, visszaváltásakor elért, az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint megállapított rész mint kamatjövedelem, továbbá
• a 2006. augusztus 31. napján megtartásra kerülő aukció alapján 2006. szeptember 6-án kibocsátásra kerülő, 2011/B és 2016/C elnevezésű/sorozatszámú Magyar Államkötvény sorozatrészleteibe tartozó értékpapírok átruházásakor, visszaváltásakor elért, az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint megállapított rész mint kamatjövedelem

adóköteles jövedelemnek minősül, míg a fenti Kamatozó Kincstárjegyekre és a fenti Magyar Államkötvényekre elsőként fizetett kamat a Törvény vonatkozó átmeneti rendelkezése alapján adómentes.

A jelen tájékoztatás nem tekinthető sem befektetési-, sem adó- vagy egyéb tanácsnak, a Kibocsátó, illetőleg az ÁKK Rt. kifejezetten javasolja az állampapírok iránt érdeklődő befektetők részére, hogy forduljanak szakértőhöz abban a kérdésben, hogy az egyes állampapírok megvásárlásából, tulajdonlásából és eladásából adódó következmények milyen módon érintik adózásukat.

Tartalom

Saját lista

  MÁK és DKJ kalkulátor
  Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
  Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
  Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
  Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
  Hozam %: a lejáratig számított hozam
  Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
  Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
  Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
  Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
  Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
  Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
  Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

  Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!