DK Rt. tájékoztatása igazgatósági tag kinevezéséről

A Diákhitel Központ Részvénytársaság („Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket:A Társaság tulajdonosa 2006. január 25-i hatállyal Vargha Ágnest a Társaság igazgatóságának tagjává jelölte ki.

Tartalom

Saját lista