A Diákhitel Központ Zrt. 2006. szeptembertől induló egyéves kötvényprogramjának és az egyes kibocsátások dokumentációi

A Diákhitel Központ Zrt. 30 milliárd Ft keretösszegű kötvéA DK2009/01 kötvény 2006. október 3-i aukciójának eredménye

ny-kibocsátási programját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-III/10.337/2006. számú határozatával 2006. szeptember 25. napján engedélyezte. A kötvényprogram keretében a DK2009/01 sorozatú kötvények első részletének forgalomba hozatalára a 2006. október 3-i aukciót követően, 2006. október 11-én kerül sor.


A Társaság a Nyilvános Ajánlattételt a Magyar Tőkepiac című hivatalos lapban, valamint a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján teszi közzé. A Tájékoztató, annak mellékleteivel együtt a Kibocsátó székhelyén, illetve a forgalomba hozatali helyeken megtekinthető. A BÉT által előírt közzétételek a BÉT www.bet.hu című honlapján keresztül történnek.

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapja a tőkepiacról szóló törvény 2001. évi CXX. törvény ("Tpt") 34.§ (4) bekezdése szerint a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., cégjegyzékszám: 01-10-044593) mint Kibocsátó hivatalos közzétételi helyének minősül. Az alábbi Alaptájékoztató, Végleges feltételek, Nyilvános ajánlattételek és aukciós eredmények közzétételére az ÁKK Zrt. mint Vezető Forgalmazó honlapján a Tpt. vonatkozó rendelkezései alapján és ezen rendelkezésekkel összhangban kerül sor.

A kötvényprogram Alaptájékoztatója

A DK2009/01 kötvény 2007. szeptember 11-i aukciójának eredménye

A DK2009/01 kötvény nyilvános forgalomba hozatalának végleges feltételei

A DK2009/01 kötvény 2007. szeptembe 11-i aukcióját meghirdető nyilvános ajánlattétel

A DK2009/01 kötvény nyilvános forgalomba hozatalának végleges feltételei

A DK2009/01 kötvény 2007. március 6-i aukcióját meghirdető nyilvános ajánlattétel

A DK2009/01 kötvény 2007. március 6-i aukciójának eredménye

A DK2009/01 kötvény nyilvános forgalomba hozatalának végleges feltételei

A DK2009/01 kötvény 2006. október 3-i aukcióját meghirdető nyilvános ajánlattétel

A DK2009/01 kötvény 2006. október 3-i aukcióját meghirdető nyilvános ajánlattétel


Tartalom

Saját lista

  MÁK és DKJ kalkulátor
  Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
  Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
  Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
  Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
  Hozam %: a lejáratig számított hozam
  Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
  Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
  Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
  Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
  Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
  Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
  Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

  Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!