Tájékoztató a 2009-es sorozatú KTJ zárónapjának módosításáról Tájékoztató a 2009/I és 2009/11 sorozatszámú Kincstári Takarékjegyek forgalomba hozatala zárónapjának módosításáról

A Kincstári Takarékjegy elnevezésű kincstárjegyeket és a Kincstári Takarékjegy II. elnevezésű államkötvényeket kibocsátó Magyar Állam nevében eljáró Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) vonatkozó rendelkezései alapján ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a 2009/I. sorozatszámú Kincstári Takarékjegy, valamint a 2009/11. sorozatszámú Kincstári Takarékjegy II. forgalomba hozatalának zárónapját 2010. november 30. napjáról 2011. január 31. napjára módosítja. A forgalomba hozatal egyéb feltételei változatlanok.

Budapest, 2010. november 24.

ÁKK Zrt.

Tartalom

Saját lista

  MÁK és DKJ kalkulátor
  Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
  Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
  Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
  Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
  Hozam %: a lejáratig számított hozam
  Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
  Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
  Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
  Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
  Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
  Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
  Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

  Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!