Külföldi adósságkezelő intézmények

Az EU tagállamok adósságkezelő intézményei
Ausztria
Austrian Federal Financing Agency
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)


Belgium
Belgian Federal Public Debt Department
Fédéral Belge de la Dette Publique/Belgische Federale dienst van de Staatsschuld


Bulgária
Ministry of Finance of the Republic of Bulgaria


Ciprus
Public Debt Management Office


Csehország
Debt and Financial Assets Management Department (Ministry of Finance)


Dánia
National Bank of Denmark
Danmarks Nationalbank


Egyesült Királyság
United Kingdom Debt Management Office
DMO


Észtország
State Treasury Department (Ministry of Finance)
Rahandusministeerium


Finnország
State Treasury of Finnland
Valtiokonttori


Franciaország
French Treasury Agency
Agence France Trésor (AFT)


Görögország
Public Debt Management Agency


Hollandia
Dutch State Treasury Agency

Agentschap van de Generale Thesaurie Ministerie van Financien

Horvátország

Ministry of Finance


Írország

National Treasury Management Agency NTMA

Lengyelország

Public Debt Department (MF Polish Ministry of Finance)


Lettország
Public Finance Management (Debt and Cash Management)
Treasury Republic of Latvia


Litvánia
State Debt Management Department (Ministry of Finance)
Ministry of Finance of the Republic of Lithuania


Magyarország

Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares

Államadósság Kezelő Központ Zrt.


Málta
Debt Management Office (Treasury Department)


Németország
German Finance Agency
Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH


Olaszország
Treasury Department (Ministry of the Economy and Finance)
Departimento del Tesoro


Portugália
Public Debt Management Agency
Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP)


Románia
Ministry of Economy and Finance


Spanyolország
Public Treasury of Spain

Agencia de Gestao da Tesouraria e da Dí­vida Pública - IGCP


Svédország
Swedish National Debt Office
Riksgälden Swedish National Debt Office


Szlovákia
Debt and Liquidity Management Agency (ARDAL)


Szlovénia
Public Debt Management Department (Ministry of Finance)
Egyéb adósságkezelő intézmények
Ausztrália
Australian Office of Financial Management
AOFM


Izland
National Debt Management Agency
Lánasýsla ríkisins


Japán
Ministry of Finance - Government Debt Policy Planning and Legal Division
Pénzügyminisztérium


Kanada
Department of Finance
Pénzügyminisztérium


Koreai Köztársaság
Ministry of Finance and Economy - Treasury Division
Pénzügyi és Gazdasági Minisztérium


Norvégia
Norges Bank


Oroszország
Ministry of Finance


Szerbia
Ministry of Finance


Törökország
Turkish Treasury


Új-Zéland
New Zealand Debt Management Office
NZDMO


USA
Bureau of the Public Debt

Tartalom

Saját lista

  MÁK és DKJ kalkulátor
  Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
  Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
  Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
  Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
  Hozam %: a lejáratig számított hozam
  Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
  Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
  Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
  Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
  Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
  Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
  Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

  Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!