Közlemény - a 2013/I sorozatszámú Prémium Magyar Államkötvények adagolt kibocsátás útján történő nyilvános ajánlattételének módosításáról

KÖZLEMÉNY

a 2013/I. sorozatszámú Prémium Magyar Államkötvények adagolt kibocsátás útján történő nyilvános ajánlattételének módosításáról

Elnevezés:Prémium Magyar Államkötvény
Sorozatszám:2013/I

ISIN-kód:

HU0000402474

Névérték:

1.000,-Ft, azaz Egyezer forint
Értékpapír-típus:névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:dematerializált értékpapír

Az ÁKK Zrt. tájékoztatja a befektetőket, hogy a Kibocsátó a Nyilvános Ajánlattételben meghirdetett összesen 70.000.000.000,- Ft, azaz Hetvenmilliárd forint összegű forgalomba hozatali mennyiségnek 2010. augusztus 12. napjától további 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint összeggel való megemelését határozta el, így 2010. augusztus 12. napjától a forgalomba hozatali mennyiség 75.000.000.000,- Ft, azaz Hetvenötmilliárd forint. A forgalomba hozatal egyéb, a 2010. január 25. napján kelt Nyilvános Ajánlattételben és 2010. január 25. napján kelt Ismertetőben foglalt feltételei változatlanok.

Budapest, 2010. augusztus 11.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tartalom

Saját lista

  MÁK és DKJ kalkulátor
  Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
  Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
  Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
  Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
  Hozam %: a lejáratig számított hozam
  Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
  Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
  Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
  Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
  Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
  Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
  Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

  Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!