A központi költségvetés adóssága 2015.12.23-án (előzetes adat)

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság hetente közöl előzetes adatot a központi költségvetés bruttó, nem konszolidált adósságáról.

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság hetente közöl előzetes adatot a központi költségvetés bruttó, nem konszolidált adósságáról.

2015.12.23-án a központi költségvetés adóssága az előzetes adatok alapján 25 127,3 milliárd forintot tett ki. 2015-ben az adósság a nettó kibocsátás és a deviza keresztárfolyamok változása miatt az ÁKK-nál elhelyezett marked-to-market betétek növekedése következtében emelkedett. A központi költségvetés adóssága az előzetes számítások alapján a GDP 74,7 %-át tette ki 2015.12.23-án. Ez az emelkedés átmeneti, mivel a nettó kibocsátás egy része a későbbi lejáratokat finanszírozza, így az adósság évközi alakulása nem befolyásolja, hogy az adósságráta az év végén a tervezett szintre csökkenjen. Az előzetes adósságrátát az előző év végi GDP és a tárgyév végi várható GDP felhasználásával, lineárisan interpolált GDP becsléssel számítja az ÁKK. (A 2015-ös adatoknál a várható GDP-re az ÁKK saját becslést alkalmaz, az NGM által az EDP jelentésben publikált GDP számot használja.)

Idősoros előzetes heti adatok letöltése

Tartalom

Saját lista

  MÁK és DKJ kalkulátor
  Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
  Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
  Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
  Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
  Hozam %: a lejáratig számított hozam
  Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
  Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
  Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
  Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
  Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
  Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
  Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

  Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!