AKK Zrt.
2015.05.24, vasárnap
Keresés:
Az Elsődleges Forgalmazók 2014. év második félévében elért aukciós részesedésének sorrendje
Az Elsődleges Forgalmazók 2014. év második félévében a Magyar Államkötvény illetve Diszkont Kincstárjegy aukciókon elért részesedés szerinti rangsora

Az elsődleges forgalmazói rendszer - a tagság feltételei
A magyar állampapírok elsődleges forgalmazói rendszerének, a tagok jogainak és kötelezettségeinek, valamint a csatlakozás 2012. július 1. napjától hatályos feltételeinek ismertetése.

Az Elsődleges Forgalmazók listája
Az Elsődleges Forgalmazók az ÁKK Zrt. fő partnerei a forintban kibocsátott állampapírok forgalomba hozatalában és forgalmazásában. A befektetők jellemzően csak rajtuk keresztül juthatnak állampapírokhoz. Az Elsődleges Forgalmazók kötelezettsége, hogy a másodpiacon folyamatosan kétoldali árakat jegyezzenek a forgalomban lévő állampapírokra. Jelenleg 14 hitelintézet és 1 befektetési vállalalkozás tagja az elsődleges forgalmazói körnek.

Az aukciókról általában - Magyar Államkötvény, Diszkont Kincstárjegy
A magyar állampapír kibocsátások döntő többsége aukciós technikával kerül lebonyolításra. A befektetők az elsődleges forgalmazókon keresztül tehetnek ajánlatokat az államkötvény és a diszkont kincstárjegy aukciókon. Az aukciós értékesítés általános bemutatása az alábbiakban olvasható.

Másodpiacról általában

Az elsődleges forgalmazói rendszer létrehozásának egyik legfontosabb célja az volt, hogy tagjai aktív piaci tevékenységükkel és kétoldali árjegyzésükkel a befektetők számára likvid és nyilvános másodpiacot biztosítsanak. Ennek megfelelően a forgalmazók alapvető kötelezettsége, hogy a rendszerbe bevont állampapírokra folyamatosan kétoldali (vételi és eladási) árat jegyezzenek.


Piacvezetők listája

Kisbefektetők felé történő forgalmazás
Az ÁKK Zrt. fiókhálózattal rendelkező partnerei közreműködésével a kisbefektetők speciális elvárásainak megfelelően kialakított állampapírokat is forgalmaz. Az ún. lakossági állampapírok forgalmazási technikája is speciális, eltér a nagybefektetőket célzó állampapírokétól.

Ismertetők, szabályzatok, eljárási rendek
A Magyar Állam által kibocsátott, forgalomban lévő állampapírtípusok általános ismertetői és a befektetőket érintő egyéb szabályzatok.

Legfontosabb jogszabályok 
Tallózás az állampapír-befektetőket érintő legfontosabb magyar jogszabályok között.
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.