AKK Zrt.
2015.05.29, péntek
Keresés:
A központi költségvetés adóssága 
A központi költségvetés bruttó adósságának szerkezete (devizanemenként és instrumentumonként) havi bontásban

Az államháztartás bruttó, konszolitált, névértéken számított adósságának alakulása
Az ÁKK Zrt. az Eurostat adatai alapján negyedévente közzéteszi az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított („maastrichti”) adósságát nominálisan és GDP arányosan.

A központi költségvetés bruttó kamatkiadásainak és kamatbevételeinek alakulása
Az ÁKK Zrt. az éves zárszámadási törvény adatai alapján évente közzéteszi a központi költségvetés bruttó kamatkiadásait és kamatbevételeit, valamint a GDP arányos adatokat

A forint állampapírok állománya
A forgalomban lévő forint állampapírok állománya típus szerinti bontásban

Állampapírok piaci állománya
Az államkötvények, diszkont kincstárjegyek és kamatozó kincstárjegyek hóvégi piaci állománya

A központi költségvetés devizahitel-adósságának állománya
A központi költségvetés devizahitel-adósságának összetevői és negyedévenkénti állománya

A központi költségvetés fennálló hitelállománya ügyletenkénti bontásban

A forintban denominált állampapírok befektetői szektoronkénti megoszlása
Negyedéves adatok a forintban denominált állampapírok tulajdonosi szerkezetéről befektetői szektoronkénti bontásban, piaci értéken (forrás: MNB)

Lejárati szerkezet (éves és negyedéves bontásban)
A központi költségvetés adósságának lejárati szerkezete éves bontásban

Makrogazdasági mutatók 
Áttekintés a legfontosabb makrogazdasági mutatók alakulásáról

Magyarország hitelminősítése
Magyarország hosszú lejáratú forint- és devizaadósságának hitelkockázati besorolása a Moody's, Standard and Poor's és Fitch Ratings ügynökségek minősítésében

Állampapírok másodpiaci forgalma
Az elsődleges forgalmazók által havonta bonyolított másodpiaci üzletkötések volumene állampapíronkénti bontásban

Az Elsődleges Forgalmazók heti állampapír forgalma  
Az elsődleges forgalmazók által hetente bonyolított másodpiaci üzletkötések volumene államkötvények és diszkont kincstárjegyek szerint megbontva

Az állampapírok másodpiaci forgalma befektetői szektoronként
Az elsődleges forgalmazók által a másodpiacon bonyolított havi államkötvény és diszkont kincstárjegy forgalom befektetői szektoronkénti bontásban

Heti KELER OTC forgalom
A KELER által elszámolt heti másodpiaci (OTC) állampapír forgalom államkötvények és diszkont kincstárjegyek szerint megbontva (Forrás:KELER)

A befektetői szektorok másodpiaci állampapír pozíciója 
Az elsődleges forgalmazók havi összesített másodpiaci nettó értékesítési pozíciói a különböző befektetői szektorokkal szemben
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.