AKK Zrt.
2015.05.23, szombat
Keresés:
Az Államkötvény
2015.04.21, kedd
A Magyar Államkötvény a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet szerint kibocsátott, névre szóló, dematerializált, jelenleg 3, 5, 10 és 15 éves futamidővel fix kamatozású és 3, 5 éves futamidővel változó kamatozású államkötvények kerülnek kibocsátásra. Névértéke 10.000,- Ft, azaz tízezer forint.
A Magyar Államkötvényt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a Magyar Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok és a Kibocsátó esetleges korlátozásai figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.
A Magyar Államkötvény aukció útján kerül forgalomba hozatalra, egyik héten csütörtökön a fix kötvények, a másik héten csütörtökön a változó kötvények.
A Kibocsátó jelenleg egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy az adott héten meghirdet-e aukciót.
Az aukción közvetlenül az állampapírok forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazó) vehetnek részt (Az értékesítés módjával kapcsolatos részletes tudnivalók a Forgalmazás menüpont alatt találhatók).
Az ÁKK Zrt. a kibocsátásra kerülő Magyar Államkötvények sorozatszámát, ISIN-kódját, az adott sorozat forgalomba hozatalának feltételeit - ezen belül különösen az aukción értékesítésre meghirdetett mennyiséget, az aukció és a kibocsátás (pénzügyi teljesítés) időpontját, az ajánlatok benyújtásának határidejét, a kamatfizetés és a törlesztés feltételeit, az értékpapírok futamidejét – Nyilvános ajánlattételben az aukció napját megelőzően legalább 3 munkanappal előbb hozza nyilvánosságra.
Az ÁKK Zrt. fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett mennyiségektől eltérjen, a beérkezett ajánlatok függvényében az aukciót eredménytelennek nyilvánítsa.
 
Az Elsődleges forgalmazók, valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata napi vételi és eladási árfolyamot jegyez a Magyar Államkötvény sorozataira, így náluk, az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Magyar Államkötvények futamidő alatt is eladhatók és megvásárolhatók.
 
 Az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. és a befektetési vállalkozások közreműködésével fizeti ki a törlesztést a befektetőknek.
 
A Magyar Államkötvény visszaváltásakor (lejáratakor), valamint átruházásakor elért bevételből - függetlenül attól, hogy az miként oszlik meg nettó árfolyamérték és felhalmozott kamat vagy hozam címén elszámolt tételekre - az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint megállapított rész kamatjövedelemnek minősül és adóköteles.
 
A Kibocsátó és az ÁKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy időről időre további, az egyes Magyar Államkötvények sorozataival a forgalomba hozatal napjának kivételével minden tekintetben azonos jogokat megtestesítő Magyar Államkötvényeket hozzon forgalomba, amelyek az adott Magyar Államkötvény-sorozattal azonos sorozatot alkotnak.
 
Az ÁKK Zrt. a Magyar Államkötvény forgalomba hozatalával kapcsolatos közleményeket a saját (www.akk.hu) és a BÉT Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint az MNB által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon jelenteti meg.
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.