AKK Zrt.
2015.06.30, kedd
Keresés:
A Kincstári Takarékjegyek értékesítése
2015.04.21, kedd
A Kincstári Takarékjegy értékesítése folyamatosan, kizárólag a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyar Posta Zrt.) állandó postai szolgáltatóhelyein történik.
Az értékesítés során a Kincstári Takarékjegyen az értékesítés időpontjában – az ÁKK Zrt. által kiadott aktuális Hirdetmény alapján – hatályban levő induló kamatláb, az ügyfél neve, születési helye és születési ideje, az értékesítés helye és dátuma valamint az ügyfél aláírása kerül feltüntetésre.
           
Az értékesítés során az ügyfélnek írásban nyilatkoznia kell a Kincstári Takarékjegyek forgalomba hozatal feltételeit tartalmazó Ismertető tartalmának tudomásul vételéről. Az aktuális Ismertető megtalálható valamennyi Kincstári Takarékjegy forgalmazásában résztvevő postai szolgáltatóhelyen, valamint az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu).
 
Az ügyfél a Kincstári Takarékjegy névértékének megfizetése alkalmával írásban hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Kibocsátó, az ÁKK Zrt., illetőleg az értékesítést végző Magyar Posta Zrt. a Kincstári Takarékjegy forgalomba hozatalához, forgalomban létéhez, illetőleg visszaváltásához kapcsolódó célból, a Kincstári Takarékjegyen alapuló jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése érdekében a Kincstári Takarékjegyen alapuló jogok, illetve kötelezettségek megszűnését követő nyolc évig terjedően kezelje, illetőleg felhasználja.
Ezen írásbeli nyilatkozat a Kincstári Takarékjegy váltásának elengedhetetlen előfeltétele, így amennyiben az ügyfél a nyilatkozatot bármely okból nem írja alá, úgy részére Kincstári Takarékjegy értékesítésére nem kerül sor.
 
A Kincstári Takarékjegy visszaváltását a Kincstári Takarékjegy tulajdonosa személyesen, vagy meghatalmazott útján az értékesítésben részt vevő bármely postai szolgáltatóhelyen kezdeményezheti.
Kincstári Takarékjegyek visszaváltását az ügyfél által benyújtott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban, valamint a Kincstári Takarékjegyen rögzített személyi adatok egyezősége esetén teljesítik.
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.