AKK Zrt.
2015.05.28, csütörtök
Keresés:
A lakossági állampapírokról általánosságban
2015.04.21, kedd
Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője, a Magyar Állam áll. Lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra az állam értékhatártól függetlenül garantálja a kifizetést, mely követelés az állammal szemben nem évül el. Tartós befektetési szerződés esetén az állampapírokon elért kamat illetve hozam jelentős adókedvezménnyel vagy akár adómentesen kerülhet a befektetők számára kifizetésre. Az állampapírok kibocsátása során az adósságkezelő kiemelt feladata a lakosság kezében lévő állomány növelése. Ennek érdekében az alábbi, a lakosság igényeihez igazodó állampapír típusok rendszeres értékesítése valósul meg a Magyar Államkincstár, a Magyar Posta Zrt., az Elsődleges forgalmazók és a Lakossági Forgalmazók fiókhálózataiban.
 
Jelen tájékoztatás és az egyes állampapírokról szóló alábbi tájékoztatások a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősülnek, és nem tekinthetők ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. Az egyes állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit a vonatkozó, az érintett sorozatra irányadó Ismertetők tartalmazzák, melyek az értékesítésben részt vevő forgalmazó helyeken és az egyes állampapírokról szóló részletes leírásoknál hozzáférhetőek a www.allampapir.hu oldalon.
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.