AKK Rt.
2014.04.23, szerda
Keresés:
Ismertető Kamatozó Kincstárjegy nyilvános forgalomba hozatalához

A Kamatozó Kincstárjegy állampapír ismertetése
A Kamatozó Kincstárjegy névre szóló, egyéves futamidejű, fix kamatozású értékpapír. Dematerializált értékpapírként kerül előállításra, névértéke 10.000 Ft, azaz tízezer forint.
Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. A Kamatozó Kincstárjegy névértéke a lejárat időpontjában a kamattal együtt kerül kifizetésre a jogosult részére.

A Kamatozó Kincstárjegyek értékesítése (jegyzés)
A Kamatozó Kincstárjegy jegyzés útján kerül értékesítésre. Értékesítése folyamatos, egyhetes jegyzési időszak keretében történik. A Kamatozó Kincstárjegyet a jegyzési időszak alatt névértéken, azaz 100,00%-os árfolyamon lehet megvásárolni.

Nyilvános ajánlattételek
A Tőkepiaci törvény előírásai szerint a nyilvános forgalomba hozatalt megelőzően közzétett nyilvános ajánlattétel, amely tartalmazza az aktuálisan jegyezhető Kamatozó Kincstárjegy sorozat feltételeit (jegyzési időtartam, kibocsátás napja, lejárat napja, kamatozás.) Az aktuálisan jegyzés alatt álló sorozat mellett a következő sorozat nyilvános ajánlattétele is megtalálható a jegyzés kezdőnapját megelőző 6. naptól.

A Kamatozó Kincstárjegyeket értékesítő forgalmazók és a Magyar Államkincstár fiókjainak listája
Jelenleg a devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyeknek, valamint a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével- devizabelföldinek minősülő jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezeteknek nyolc elsődleges forgalmazó és a Magyar Államkincstár fiókhálózatában van lehetőségük Kamatozó Kincstárjegyek megvásárlására. A fióklista intézmények és települések szerint is lekérdezhető.
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.