AKK Zrt.
2015.05.30, szombat
Keresés:
Állampapir Kalkulátor
Értékpapír Típus Dátum --
Konvenció Duráció 0.0111 Mod. Duráció 0
Hozam (%)
Nettó árfolyam (%)
Felhalmozott kamat (%) 0
Bruttó árfolyam (%)
Névérték
Nettó ár
Felhalmozott kamat
Bruttó ár
Állampapír Kalkulátor
FONTOS FIGYELMEZTETÉS Az Állampapír kalkulátor két ismert esetben hibásan áraz: 1) a kötvények ex coupon periódusában, 2) long coupon kötvények esetében. A probléma mihamarabbi elhárításán dolgozunk.
 
Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg 
Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM 
Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás 
Duráció: átlagos hátralévő futamidő 
Mod. Duráció: Duráció/(1+hozam) 
Hozam %: a lejáratig számított hozam
Nettó Árfolyam%: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor  = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
Felh. Kamat%: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
Bruttó Árfolyam%: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor  = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték
 
Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet áfolyam/ hozam számitást végezni!
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.