AKK Zrt.
2015.05.29, péntek
Keresés:
A lakossági állampapírokról általánosságban
Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője, a Magyar Állam áll. Lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra az állam értékhatártól függetlenül garantálja a kifizetést, mely követelés az állammal szemben nem évül el. Tartós befektetési szerződés esetén az állampapírokon elért kamat illetve hozam jelentős adókedvezménnyel vagy akár adómentesen kerülhet a befektetők számára kifizetésre. Az állampapírok kibocsátása során az adósságkezelő kiemelt feladata a lakosság kezében lévő állomány növelése. Ennek érdekében az alábbi, a lakosság igényeihez igazodó állampapír típusok rendszeres értékesítése valósul meg a Magyar Államkincstár, a Magyar Posta Zrt., az Elsődleges forgalmazók és a Lakossági Forgalmazók fiókhálózataiban.
 
Jelen tájékoztatás és az egyes állampapírokról szóló alábbi tájékoztatások a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősülnek, és nem tekinthetők ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. Az egyes állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit a vonatkozó, az érintett sorozatra irányadó Ismertetők tartalmazzák, melyek az értékesítésben részt vevő forgalmazó helyeken és az egyes állampapírokról szóló részletes leírásoknál hozzáférhetőek a www.allampapir.hu oldalon.

Babakötvény
Futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év, alapcímlete 1,- Ft. Az adott év február 1. és a következő év január 31. között született gyermek javára az adott évben kibocsátott Babakötvény-sorozatot lehet megvásárolni a gyermek 18. születésnapjáig, illetőleg a Babakötvényen elért kamatok a Start-értékpapírszámla fennállása alatt szintén az adott sorozat lejártáig ugyanazon Babakötvény-sorozatba fektethetők. Az első sorozat (2032/S) kizárólag a 2014. január 31-ig született, a 2005. évi CLXXIV. tv. (Fétám. Tv.)  2.§ 3. pontja szerinti, a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára vásárolható.
Babakötvényt bármely természetes személy vásárolhat a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára.
Forgalmazó helyek : A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodái és Kirendeltségei.

Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3 és 5 éves futamidejű, változó kamatozású, 1.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. A PMÁK-ot devizabelföldinek minősülő természetes személyek, míg a 2014. június 2-től értékesítésre kerülő PMÁK-ot devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint - a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével- devizabelföldinek minősülő jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg.. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. A kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg 3% és 3,5% kamatprémiumot. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.
Megvásárolható ill. a futamidő alatt eladható:  a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a WebKincstáron keresztül, valamint 2014. június 2-től a forgalmazók fiókhálózatában (Concorde Értékpapír Zrt. (2014.06.10-től), CIB Bank Zrt. (2014.07.04-től), Erste Befektetési Zrt., NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (korábbi evoBank Zrt., 2014. 09.10-től), FHB Bank Zrt. (2014.07.14-től), MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt. (2014.07.04-től), Raiffeisen Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.)

Bónusz Magyar Államkötvény (BMÁK)
4, 6 és 10 éves futamidejű, 1 Ft-os alapcímletű, változó kamatozású dematerializált értékpapír. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. Minden sorozat a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 hónapos DKJ aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával megegyező kamatbázis felett biztosít változó, jelenleg 1,25%, 2% és 2,5% kamatprémiumot. A BMÁK-ot devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével, míg a 2014. június 2-től értékesített BMÁK esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az előbbiek szerinti intézményi befektetők kivételével - devizabelföldinek minősülő jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg. A Bónusz Magyar Államkötvény adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.
Megvásárolható:  
A 4 és 6 éves kötvény esetében: a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a Webkincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (korábbi evoBank Zrt.), FHB Bank Zrt., Gránit Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., és az UniCredit Bank Hungary Zrt.
A 10 éves kötvény esetében:a  Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a Webkincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (korábbi evoBank Zrt.), Gránit Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. és az Unicredit Bank Hungary Zrt.

Kamatozó Kincstárjegy (KKJ)
1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. A KKJ-t devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével, míg a 2014. június 2-től értékesített KKJ esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az előbbiek szerinti intézményi befektetők kivételével- devizabelföldinek minősülő jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.
Jegyezhető ill. a a futamidő alatt eladható a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a WebKincstáron keresztül, valamint a lakossági Elsődleges forgalmazók fiókhálózatában (CIB, Erste, K&H, OTP, UniCredit Bank, Takarékbank, Raiffeisen és az MKB Bank).
 

Féléves Kincstárjegy (FKJ)
6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Az FKJ-t kizárólag devizabelföldinek minősülő természetes személyek vásárolhatják. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. A féléves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén az időarányos kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.
Jegyezhető ill. futamidő alatt eladható a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, valamint a WebKincstáron keresztül.

Kincstári Takarékjegyek (KTJ)
1 vagy 2 éves futamidejű, fix, lépcsős kamatozású, 10.000, 50.000,- 100.000,- 500.000,- és 1.000.000,- Ft-os címletekben, nyomdai úton előállított értékpapír. Kizárólag devizabelföldinek minősülő természetes személyek vásárolhatják. A futamidő a vásárlás napján indul. Az első három hónapban nem, de ezt követően az időarányos rész számítása alapján fizet kamatot. A KTJ által megtestesített tőkét és kamatokat a visszaváltás napján, a kamatadó levonását követően kapja kézhez az ügyfél.
Megvásárolható illetve a futamidő alatt visszaváltható a Magyar Posta Zrt. kijelölt fiókjaiban.

Kincstári Takarékjegy Plusz (KTJ Plusz)
A Kincstári Takarékjegy Plusz (KTJ Plusz) dematerializált, fix, lépcsős kamatozású értékpapír, futamideje 12 hónap.
A KTJ Plusz névértéke (alapcímlete) 1,- Ft, azaz Egy forint. A KTJ Pluszt a Kibocsátó korlátozása alapján kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg, illetőleg ruházhatják át egymás között.
Megvásárolható illetve a futamidő alatt visszaváltható a Magyar Posta Zrt. kijelölt fiókjaiban.

Prémium €uró Magyar Államkötvény (PEMÁK)
3 éves futamidejű, változó kamatozású, 1 eurós alapcímletű értékpapír. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. Minden sorozat a kibocsátáskor meghatározott hónap szerinti euró zóna fogyasztói árindex, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő kamatprémiumot. Kamatfizetés félévente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatjövedelem adó és az egészségügyi hozzájárulás (’EHO’) levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.
2015. március 5-től kibocsátásra kerülő Prémium €uró Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Prémium €uró  Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek.
Megvásárolható a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, valamint a WebKincstáron keresztül.

Kincstári árfolyamjegyzés
A kisbefektetők számára a forgalomban lévő Magyar Államkötvények, Prémium Magyar Államkötvények, Diszkont Kincstárjegyek, Kamatozó Kincstárjegyek és Féléves Kincstárjegyek a Magyar Államkincstár fiókhálózatában is elérhetőek. A Kincstár folyamatosan eladási és vételi árat jegyez az államkötvények és Diszkont Kincstárjegyek meghatározott körére, illetve vételi árfolyamot jegyez a Kamatozó Kincstárjegyekre és a Féléves Kincstárjegyekre. Az eladási és vételi árfolyamok napi aktuális listája az alábbi menüpontokban található.

A lakossági állampapírok kamata
A Kamatozó Kincstárjegyek, Féléves Kincstárjegyek, Kincstári Takarékjegyek és Kincstári Takarékjegy Plusz kamata visszamenőlegesen is lekérdezhető adatbázisban.
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.