AKK Zrt.
2015.05.28, csütörtök
Keresés:
A pénzmosás megakadályozására vonatkozó jogszabályi rendelkezések
2003.10.15, szerda
A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről 2001. évi LXXXIII. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. XXIV. törvény hatályát kiterjesztette a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi képviseletére, illetve az ingatlanközvetítői, nemesfémékszer és nemesfém-díszműáru forgalmazó tevékenységet folytató, kulturális javakat árverésen vagy bizományosi minőségben értékesítő pénzügyi szolgáltató szervezetekre, valamint az ügyvédi letétet kezelő ügyvédekre (ügyvédi irodára) és a pénz, értéktárgy, illetőleg értékpapír bizalmi őrzését végző közjegyzőkre és a könyvvizsgálókra, egyéni vállalkozás esetén annak alkalmazottjaira és segítő családtagjaira, továbbá a vámhatóságra. Emellett az anonim betétek megszüntetése érdekében az ún. nevesítési eljárást is részletes szabályait is felállította.

A pénzügyi szolgáltató szervezet az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, amennyiben ez írásbeli szerződés megkötésével jár köteles az ügyfél, annak meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy azonosítását elvégezni. Az azonosítási kötelezettség fennállása esetén az ügyfél köteles a pénzügyi szolgáltató szervezet részére a tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tenni, amennyiben más személy nevében, illetőleg javára jár el. Ha a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban kétség merül fel, a pénzügyi szolgáltató szervezet az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. E nyilatkozat hiányában a pénzügyi szolgáltató szervezet az ügyleti megbízás teljesítését megtagadja.

Az azonosítás módját, az ahhoz szükséges okiratokat és a rögzítendő adatokat a módosítás törvényi szintre emeli.

Az azonosítás során rögzített és a nyilatkozatban megadott adatok változásáról az ügyfél köteles a pénzügyi szolgáltató szervezetet értesíteni.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.